Thermometer wonen welzijn zorg


De Thermometer wonen welzijn zorg is een instrument om de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg binnen een gemeente zichtbaar te maken. De Thermometer bestaat uit een vragenlijst, in te vullen door u en door eventuele samenwerkingspartners. Resultaat: inzicht in de huidige stand van zaken rondom samenwerking en regie en een overzicht van mogelijke knelpunten. Met behulp van deze resultaten kunt u werken aan een betere afstemming tussen wonen, welzijn en zorg binnen uw gemeente.

Instructie:

  • U kunt de vragenlijst in delen invullen, de antwoorden worden na het invullen direct opgeslagen.
  • Gezien de opbouw raden wij u aan de vragenlijst zoveel mogelijk van voor naar achteren in te vullen, maar wanneer u een antwoord later in wilt vullen kan dat.
  • Het is mogelijk om partners in uw gemeente uit te nodigen om de vragenlijst ook in te vullen. Zie hiervoor onder 'groepen'.

Na het invullen van de vragenlijst krijgt u een overzicht van de resultaten; naast een totaalscore (schaal 1- 10) wordt ook per onderdeel een score gegeven. Daarmee ziet u (of uw groep) op welke onderdelen u goed, twijfelachtig of onvoldoende scoort. Vervolgens kunt u bepalen waaraan u wilt gaan werken. Het ondersteuningsprogramma Lokaal verbinden ontwikkelt een databank met beschikbare instrumenten, die daarbij behulpzaam zijn.

Klik hier om u te registreren.
Klik hier wanneer u uw inlogcode kwijt bent.

De thermometer wonen welzijn zorg werd gebruikt in het kader van het ondersteuningsprogramma Lokaal verbinden, waarmee VWS en WWI/VROM een impuls hebben willen geven aan een goede verbinding van wonen, welzijn en zorg op lokaal niveau. De kenniscentra MOVISIE, Vilans en KCWZ voerden het programma uit. De thermometer WWZ is ontwikkeld door Bureau HHM in samenwerking met MOVISIE.